• AdBlue NOXY płyn katalityczny dodatek do paliwa 30L

Symbol: 1007360
63.25
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 72h
Cena przesyłki Brak
Dostępność Duża dostępność
Waga 34 kg

Zamówienie telefoniczne: 798795568

Zostaw telefon
Nazwa producenta: ADBLUE-30L
Ad Blue NOXY jest 32,5% wodnym roztworem mocznika o barwie przeźroczystej lub lekko żółtej. Jest nietoksyczny, niepalny, bezpieczny dla otoczenia i przyjazny dla środowiska. Ad Blue stosowany jest w technologii oczyszczania spalin w silnikach Diesla wykorzystujących technologię SCR (selektywnej redukcji katalitycznej).
Produkt nie wykazuje niepożądanego działania zdrowotnego. Mocznik będący składnikiem Ad Blue NOXy nie posiada właściwości mutagennych, rakotwórczych oraz działających szkodliwie na rozrodczość. Ponadto substancja ta nie działa drażniąco na skórę i oczy oraz nie wykazuje działania uczulającego. Mocznik będący składnikiem Ad Blue NOXYulega łatwo biodegradacji i nie ulega biokumulacji.
Zastosowanie:
 • najnowsze technologie oczyszczania spalin
 •  redukcja tlenków azotu (NOx)
 •  w sektorze motoryzacyjnym - także w systemie Selektywnej Redukcji Katalitycznej (SCR). Pomaga więc dostosować się do obowiązującej normy emisji spalin (m.in. Euro V i Euro VI)
Korzyści ze stosowania AdBlue:
 • niższe zużycie paliwa o 3-4% przez silniki  spełniające wymogi normy EURO IV oraz o 5% przez silniki zgodne z normą EURO V,
 • ochrona środowiska naturalnego poprzez spełnienie wymogów obowiązujących normy regulujących limity emisji szkodliwych substancji,
 • niższe opłaty drogowe w UE (w Polsce od lipca 2011 r. wprowadzony został elektroniczny system poboru opłat viaTOLL. Do 2014 r. system objął 2 880 km dróg. Wraz ze spełnianiem wyższych norm EURO przez samochody ciężarowe stawki  za przejechany km są niższe),
 • możliwość utrzymania, a nawet wydłużenia okresów międzyserwisowych pojazdów,
 •  zwiększenie wartości samochodu przy odsprzedaży

Parametry techniczne:
 • - Postać: - ciecz bezbarwna do jasnosłomkowej
 • - Zapach: - słaby amoniakalny
 • - Próg zapachu: - nie oznaczono
 • - pH: - ok. 10,0
 • - Temperatura topnienia/krzepnięcia: - - 10,5C
 • - Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: - nie oznaczono
 • - Temperatura zapłonu: - nie dotyczy
 • - Szybkość parowania: - brak danych
 • - Palność: - produkt nie jest palny w postaci handlowej
 • - Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości: - nie dotyczy
 • - Prężność par (25C): - 0,002 Pa
 • - Gęstość par: - brak danych
 • - Gęstość (20C): - 1,087 - 1,093 g/cm3
 • - Rozpuszczalność w wodzie: - rozpuszczalny
 • - Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: - rozpuszczalny w alkoholach
 • - Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: - -1,73
 • - Temperatura samozapłonu: - nie dotyczy
 • - Temperatura rozkładu: - nie oznaczono
 • - Lepkość: - nie oznaczono
 • - Właściwości wybuchowe: - nie dotyczy
 • - Właściwości utleniające: - nie dotyczy

Skład: Produkt jest mieszaniną. Skład: woda, mocznik (nr CAS 57-13-6) 30 - 35 % wag., substancje pomocnicze.
Autoryzowany dystrybutor
Chemia - Bomar Edward Marciniak sp. z o.o.
Chróścina 6C
49-345 Skorogoszcz:
Zakres dostawy:
- Ad Blue NOXY 30L
 
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
 • Oceń

Jakość
Funkcjonalność
Cena
Podpis
Opinia
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie